Przechowywanie opon

Opona jest bardzo delikatnym elementem i aby po okresie zimowym lub letnim była sprawna i nadawała się do dalszej eksploatacji musi być odpowiednio przechowywana. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych wskazówek co do sposobu przechowywania opon

  • pomieszczenie do przechowywania opon powinno być chłodne, suche i ciemne, nie zaleca się przechowywania opon na otwartym powietrzu,
  • temperatura przechowywania nie powinna przekraczać temperatury pokojowej (należy od czasu do czasu wentylować pomieszczenie i nie dopuszczać do kontaktu opon ze źródłem ciepła np. kaloryferem),
  • opony powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i ozonu,
  • opony powinny być przechowywane z dala od środków chemicznych, paliwa, rozpuszczalników, smarów,
    Prawidłowo przechowywane i eksploatowane opony zachowują swoje rzeczywiste właściwości niezmienione przez wiele lat.

     

    Sposób składowania uzależniony jest od tego, czy przechowujemy całe koła, czy tylko same opony.

Reguły przechowywania opon na obręczach:
1. Nie należy składować kół w pozycji pionowej !
2. Obręcze powinny wisieć na hakach lub
3. Koła mogą być składowane poziomo (jedno na drugim), powinny być jednak przestawiane co cztery tygodnie, aby zapobiec odkształceniu opony leżącej na spodzie.

Analogicznie postępujemy latem przechowując opony zimowe na obręczach stalowych.

Reguły przechowywania opon bez obręczy:
1. Nie należy składować opon poziomo !
2. Nie wolno wieszać opon na hakach !
3. Opony powinny być składowane w pozycji pionowej – należy obracać je mniej więcej co 4 tygodnie.

PRZECHOWALNIA OPON
Dla wielu osób składowanie opon letnich czy też zimowych jest niezwykle uciążliwe. Dlatego też każdy klient który wyrazi taką wolę może pozostawić u nas swoje opony lub całe koła na sezonowe przechowanie. Na życzenie klienta opony lub koła mogą zostać umyte i zakonserwowane. Dokładny cennik usługi sezonowego przechowywania opon znajdą Państwo w dziale „Cennik usług”. Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z usługi sezonowego przechowywania opon.

Script logo