Pompowanie kół azotem

Laboratoryjne badania na temat wpływu azotu na oponę prowadzone były od początku lat sześćdziesiątych. Już wtedy wyniki przeprowadzanych prób potwierdziły techniczno – ekonomiczną zasadność stosowania azotu. Mimo wielu potwierdzonych korzyści płynących ze stosowania azotu do pompowania opon, potwierdzonych także przez renomowanych producentów ogumienia, dopiero w ostatnich kilku latach jego stosowanie stało się popularne.

Wówczas też wprowadzono pompowanie azotem w kołach pojazdów pracujących w najcięższych warunkach:

  • W przemyśle wydobywczym
  • W przemyśle lotniczym
  • W transporcie towarów palnych i niebezpiecznych
  • W sportach samochodowych (Formuła1)

Zalety pompowania kół azotem:

  • azot znacznie wydłuża czas stałego ciśnienia w oponie ( w oponie napompowanej powietrzem znacznie szybciej można zaobserwować spadek ciśnienia) przez co wydłuża się czas żywotności opony
  • przy pompowaniu azotem występuje znacznie mniejsza wilgoć, a ponadto azot nie wchodzi w reakcje chemiczne z metalami w wyniku czego znacznie spada ryzyko korozji felg w samochodzie
  • azot nie jest łatwopalny oraz nie “podtrzymuje” ognia przez co zmniejsza się ryzyko zapalenia się opony np. podczas wystrzału
  • spada zużycie paliwa dzięki utrzymywaniu stałego ciśnienia w oponie (zmniejszone opory tarcia)
  • nie występują wahania ciśnienia pod wpływem zmian temperatury
  • przeprowadzone badania wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu w oponie o 6% wydłuża jej żywotność nawet o 22%

Napełnianie opon azotem to uzasadniona innowacja przeznaczona dla każdego kierowcy. Jej skutkiem jest nie tylko oszczędność opon i pieniędzy użytkowników, ale także znaczna poprawa bezpieczeństwa na drodze

Script logo